Chính sách đặt hàng thiết kế riêng

  • Khi đặt hàng, quý khách hàng sẽ thanh toán tiền cọc tương đương 10% giá trị sản phẩm và thanh toán 90% còn lại vào ngày nhận hàng.
  • Chúng tôi sẽ báo giá quý khách dựa trên ước tính về thông số sản phẩm. Sau khi lên mẫu thiết kế, 3D và tính toán chính xác, chúng tôi sẽ có thông báo điều chỉnh về giá theo thông số thực tế.
  • Giá được báo/ niêm yết theo từng sản phẩm (giá món). Long Ngọc không có trách nhiệm để bóc tách giá sản phẩm thành các thành phần riêng lẻ như vàng, kim cương, công chế tác, thiết kế …
  • Long Ngọc sẽ hỗ trợ lên mẫu sản phẩm và gửi hình ảnh 3D cho quý khách duyệt mẫu trước khi sản xuất. Khách hàng được thay đổi thiết kế nhưng không quá 2 lần. Sau khi có sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành việc chế tác. Kể từ thời điểm này, khách hàng sẽ chi trả các chi phí phát sinh (nếu có) nếu muốn thay đổi thiết kế hoặc thông số so với bản vẽ đã duyệt.
  • Thời gian tiêu chuẩn từ lúc đặt hàng đến nhận hàng là 10 ngày. Thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp của mẫu thiết kế. Chúng sẽ thông báo với quý khách khi có sự thay đổi về thời gian nhận hàng so với thời gian tiêu chuẩn.
  • Trong trường hợp có sự thay đổi về thiết kế sau khi duyệt mẫu, hoặc việc trao đổi về thiết kế mẫu mã diễn ra lâu hơn dự kiến, thời gian nhận hàng có thể bị trễ hơn thời gian tiêu chuẩn, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày duyệt thiết kế sau cùng.
  • Trường hợp khách hàng cần đặt hàng các mẫu thiết kế riêng trong thời gian gấp hơn 10 ngày, vui lòng trao đổi trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ kiểm tra mức độ khả khi và hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong khả năng. Tuy vậy, Long Ngọc có thể từ chối hỗ trợ trong trường hợp điều kiện không cho phép hoặc khách hàng có thể chịu thêm một số chi phí phát sinh (nếu có).