BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN KIỂM ĐỊNH GIA
GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

(Tất cả sẵn tiệm cập nhật 13/6/2024)
GIẢM THÊM 5% VIÊN CHỦ CÓ SẴN
CHÍNH SÁCH THU ĐỔI TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG
Đổi lớn – 0%, bán – 3% (viên trên 500 triệu)
Đổi lớn – 0%, bán – 5% (viên dưới 500 triệu)
Đặc biệt: 2 năm sau bán lại nguyên 100% giá trị viên
Chi tiết chính sách thu đổi: Xem tại đây

LY KIỂM  ĐỊNH NƯỚC TINH KHIẾT HUỲNH QUANG Mã SP Giá bán
Pear 9×5,3 SJC Vàng Pear   CPE953VS-G94091 62,000,000
Pear 8,6×5,3 SJC Vàng Pear   CPE8653VSC-G94092 65,000,000
Chữ Nhật 8,38×6,1 SJC Xanh lá G94090   CCN83SXC-G94090 133,000,000
Tim 6×6,6×3,7 IGI vàng VS1 IGI CT60IC-533295776 72,000,000
Tim 6,98×8,1 GIA Vàng Nâu Đậm VS1 NONE CT81GC-6422797747 205,000,000
Tim 6,93×7,4 GIA Fancy Light Yellow VS1 MEDIUM CT74GC-2424041508 163,000,000
Tim 6,75×5,41 SJC Xanh lá Heart   CT6754XLSC-G94088 69,000,000
Chữ Nhật 6,6×4,9×3,5 GIA Fancy Yellow VVS1 FAINT CCN6549G-6345608101 255,000,000
Tim 6,4×7,2 GIA Nâu Đậm VS2 NONE CT72GC-1142720305 226,000,000
Cushion 5,78×5,01 GIA Fancy Light Yellow VVS1 NONE CCU57GC-2476609650 72,800,000
Cushion 5,61×5,60 GIA Fancy Light Yellow IF NONE CCU56GC-7486053322 92,000,000
10.5 SJC Đen 109878   C105SC-109878 90,000,000
9.5 IGI Xanh Dương SI1   C95IXDC-519263881 380,000,000
9.2 SJC Xanh Dương G92490   C92XDS-G92490 320,000,000
9.2 SJC XANH LÁ     C92SC-G104457 325,000,000
9 SJC Xanh G92489   C90SC-G92489 320,000,000
8.6 RGG XD 210608   C86XDRC-210608 320,000,000
8.3 SJC Xanh Dương G75735   C83XDSC-G75735 199,000,000
8.2 SJC XANH DƯƠNG     C82SC-G104453 168,000,000
8.1 SJC XANH DƯƠNG     C81SC-G104451 178,000,000
8.1 SJC XANH DƯƠNG     C81SC-G104452 178,000,000
8.1 SJC XANH LÁ     C81SC-G104456 168,000,000
8.1 SJC XANH LÁ     C81SC-G104459 175,000,000
8 SJC XANH DƯƠNG     C80SC-G104454 163,000,000
8 SJC XANH LÁ     C80SC-G104458 162,000,000
7.9 SJC Xanh Dương G75804   C79XDC-G75804 139,000,000
7.8 SJC XANH LÁ     C78SC-G104455 160,000,000
7.6 SJC Vàng VS2   C76RC-D2261297 150,000,000
7.6 SJC Vàng VS2   C76RC-D2261298 150,000,000
7.6 SJC Xanh Dương G75742   C76SC-G75742 129,000,000
7.2 IGI vàng VS1 IGI C72IC-533295752 99,000,000
7 IGI vàng VS1 IGI C70IC-533295762 116,000,000
7 SJC Vàng G101840   C70VSC-G101840 99,000,000
7 SJC Vàng G101843   C70VSC-G101843 99,000,000
7 SJC Vàng G101844   C70VSC-G101844 99,000,000
6.9 RGG XANH DƯƠNG 240618   C69RC-240618 99,000,000
6.8 IGI Hồng VVS2 IGI C68IGIH-526253571 156,000,000
6.8 IGI vàng VS2 IGI C68IC-533295758 96,000,000
6.8 RGG Hồng 220530 RGG C68RC-220530 120,000,000
6.8 SJC Vàng G101845   C68VSC-G101845 99,000,000
6.8 SJC Vàng G101850   C68VSC-G101850 99,000,000
6.7 RGG VÀNG 220243 RGG C67VRC-220243 88,000,000
6.7 SJC Vàng G101842   C67VSC-G101842 85,000,000
6.7 SJC Vàng G101846   C67VSC-G101846 75,000,000
6.6 IGI vàng VS2 IGI C66IC-533295769 79,000,000
6.6 RGG Vàng 220848   C66RC-220848 99,000,000
6.5 RGG VÀNG CHANH 230301   C65RC-230301 89,000,000
6.3 SJC xanh lá G94087   C63XLSC-G94087 79,000,000
6.2 RGG Vàng VVS2 RGG C62VRC-20112103 98,000,000
6.2 SJC Vàng G101852   C62VSC-G101852 55,000,000
6.2 SJC VÀNG     C62SC-G94877 75,000,000
6.2 SJC VÀNG     C62SC-G94878 75,000,000
6.2 SJC XANH G92487   C62SC-G92487 80,000,000
6.2 SJC xanh lá G94089   C62XLSC-G94089 79,000,000
6.1 SJC VÀNG     C61SC-G94879 70,000,000
6.1 SJC VÀNG     C61SC-G94880 70,000,000
6.1 SJC VÀNG     C61SC-G94881 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94846 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94854 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94856 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94858 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94860 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94861 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94865 70,000,000
6.1 SJC XANH LÁ     C61SC-G94867 0
6 SJC XANH DƯƠNG     C60SC-G94850 60,000,000
6 SJC XANH DƯƠNG     C60SC-G94862 60,000,000
6 SJC XANH DƯƠNG     C60SC-G94864 60,000,000
6 SJC XANH DƯƠNG     C60SC-G94866 60,000,000
4.6 SJC VÀNG     C46SC-G104484 9,800,000
4.5 RGG Vàng 211235 RGG C45RC-211235 0
4.5 RGG Vàng 211236 RGG C45RC-211236 0
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104460 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104462 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104463 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104465 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104466 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104467 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104468 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104470 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104475 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104476 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104479 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104480 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104461 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104464 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104469 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104477 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104485 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104486 9,800,000
LY KIỂM  ĐỊNH NƯỚC TINH KHIẾT HUỲNH QUANG Mã SP Giá bán
Pear 9×5,3 SJC Vàng Pear   CPE953VS-G94091 62,000,000
Pear 8,6×5,3 SJC Vàng Pear   CPE8653VSC-G94092 65,000,000
Chữ Nhật 8,38×6,1 SJC Xanh lá G94090   CCN83SXC-G94090 133,000,000
Tim 6×6,6×3,7 IGI vàng VS1 IGI CT60IC-533295776 72,000,000
Tim 6,98×8,1 GIA Vàng Nâu Đậm VS1 NONE CT81GC-6422797747 205,000,000
Tim 6,93×7,4 GIA Fancy Light Yellow VS1 MEDIUM CT74GC-2424041508 163,000,000
Tim 6,75×5,41 SJC Xanh lá Heart   CT6754XLSC-G94088 69,000,000
Chữ Nhật 6,6×4,9×3,5 GIA Fancy Yellow VVS1 FAINT CCN6549G-6345608101 255,000,000
Tim 6,4×7,2 GIA Nâu Đậm VS2 NONE CT72GC-1142720305 226,000,000
Cushion 5,78×5,01 GIA Fancy Light Yellow VVS1 NONE CCU57GC-2476609650 72,800,000
Cushion 5,61×5,60 GIA Fancy Light Yellow IF NONE CCU56GC-7486053322 92,000,000
10.5 SJC Đen 109878   C105SC-109878 90,000,000
9.5 IGI Xanh Dương SI1   C95IXDC-519263881 380,000,000
9.2 SJC Xanh Dương G92490   C92XDS-G92490 320,000,000
9.2 SJC XANH LÁ     C92SC-G104457 325,000,000
9 SJC Xanh G92489   C90SC-G92489 320,000,000
8.6 RGG XD 210608   C86XDRC-210608 320,000,000
8.3 SJC Xanh Dương G75735   C83XDSC-G75735 199,000,000
8.2 SJC XANH DƯƠNG     C82SC-G104453 168,000,000
8.1 SJC XANH DƯƠNG     C81SC-G104451 178,000,000
8.1 SJC XANH DƯƠNG     C81SC-G104452 178,000,000
8.1 SJC XANH LÁ     C81SC-G104456 168,000,000
8.1 SJC XANH LÁ     C81SC-G104459 175,000,000
8 SJC XANH DƯƠNG     C80SC-G104454 163,000,000
8 SJC XANH LÁ     C80SC-G104458 162,000,000
7.9 SJC Xanh Dương G75804   C79XDC-G75804 139,000,000
7.8 SJC XANH LÁ     C78SC-G104455 160,000,000
7.6 SJC Vàng VS2   C76RC-D2261297 150,000,000
7.6 SJC Vàng VS2   C76RC-D2261298 150,000,000
7.6 SJC Xanh Dương G75742   C76SC-G75742 129,000,000
7.2 IGI vàng VS1 IGI C72IC-533295752 99,000,000
7 IGI vàng VS1 IGI C70IC-533295762 116,000,000
7 SJC Vàng G101840   C70VSC-G101840 99,000,000
7 SJC Vàng G101843   C70VSC-G101843 99,000,000
7 SJC Vàng G101844   C70VSC-G101844 99,000,000
6.9 RGG XANH DƯƠNG 240618   C69RC-240618 99,000,000
6.8 IGI Hồng VVS2 IGI C68IGIH-526253571 156,000,000
6.8 IGI vàng VS2 IGI C68IC-533295758 96,000,000
6.8 RGG Hồng 220530 RGG C68RC-220530 120,000,000
6.8 SJC Vàng G101845   C68VSC-G101845 99,000,000
6.8 SJC Vàng G101850   C68VSC-G101850 99,000,000
6.7 RGG VÀNG 220243 RGG C67VRC-220243 88,000,000
6.7 SJC Vàng G101842   C67VSC-G101842 85,000,000
6.7 SJC Vàng G101846   C67VSC-G101846 75,000,000
6.6 IGI vàng VS2 IGI C66IC-533295769 79,000,000
6.6 RGG Vàng 220848   C66RC-220848 99,000,000
6.5 RGG VÀNG CHANH 230301   C65RC-230301 89,000,000
6.3 SJC xanh lá G94087   C63XLSC-G94087 79,000,000
6.2 RGG Vàng VVS2 RGG C62VRC-20112103 98,000,000
6.2 SJC Vàng G101852   C62VSC-G101852 55,000,000
6.2 SJC VÀNG     C62SC-G94877 75,000,000
6.2 SJC VÀNG     C62SC-G94878 75,000,000
6.2 SJC XANH G92487   C62SC-G92487 80,000,000
6.2 SJC xanh lá G94089   C62XLSC-G94089 79,000,000
6.1 SJC VÀNG     C61SC-G94879 70,000,000
6.1 SJC VÀNG     C61SC-G94880 70,000,000
6.1 SJC VÀNG     C61SC-G94881 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94846 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94854 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94856 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94858 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94860 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94861 70,000,000
6.1 SJC XANH DƯƠNG     C61SC-G94865 70,000,000
6.1 SJC XANH LÁ     C61SC-G94867 0
6 SJC XANH DƯƠNG     C60SC-G94850 60,000,000
6 SJC XANH DƯƠNG     C60SC-G94862 60,000,000
6 SJC XANH DƯƠNG     C60SC-G94864 60,000,000
6 SJC XANH DƯƠNG     C60SC-G94866 60,000,000
4.6 SJC VÀNG     C46SC-G104484 9,800,000
4.5 RGG Vàng 211235 RGG C45RC-211235 0
4.5 RGG Vàng 211236 RGG C45RC-211236 0
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104460 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104462 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104463 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104465 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104466 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104467 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104468 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104470 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104475 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104476 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104479 9,800,000
4.5 SJC VÀNG     C45SC-G104480 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104461 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104464 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104469 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104477 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104485 9,800,000
4.4 SJC VÀNG     C44SC-G104486 9,800,000

Lưu ý: Quý khách vui lòng liên hệ Trần Linh để có giá chính xác và ưu đãi nhất: 0933 82 9999

Ảnh: Xác nhận từ viện đá quý Hoa Kỳ GIA – Long Ngọc Luxury  là nơi bán kim cương GIA thiên nhiên chính hãng